Om "ÅBV"


 

Klubbens tilholdssted:
Ellekærskolen
Jernaldervej 5
8210 Århus VKlubbens historie - kort fortalt

  • Uddrag af festskriftet ved ÅBV's 20 års fødselsdagsfest den 20. april 2006


 

I 1982 samlede Robert Samsing en gruppe bordtennisspillere, der fik tilladelse til at benytte Sisu/MBK´s faciliteter i dagtimerne.

Veteranerne dannede en afdelings-bestyrelse, der havde Ejnar Sarbæk som formand i 2 år. I januar 1986 opstod der et modsætningsforhold mellem bestyrelsen i Sisu/MBK og veteranafdelingens bestyrelse. Et flertal af medlemmerne tilsluttede sig da ideen om at finde et andet sted at spille, og danne en selvstændig forening.

Mulighederne for et nyt spillested blev sonderet. Man var velkommen hos brydeklubben THROTT i Åbyhøj, men da det viste sig, at hallen var dækket med brydemåtter, kunne dette ikke lade sig gøre. Der var også muligheder i Viby, hvor der dog ikke kunne spilles i sommerperioden.

En kontakt til Fritids- og Kulturforvaltningen i Århus kommune resulterede endelig i, at man fik tilladelse til at spille i Ellekærskolens bordtennislokale, 3 gange om ugen, og her er vi så i dag.

Klubben blev dannet ved en stiftende generalforsamling d. 15. april 1986. Den første bestyrelse valgtes med Ejner Sarbæk som formand, Ruth Østrup som kasserer, Frederik Berg som sekretær, Lillebil Hollenbo og Chris Mogensen. Den 20. august afholdtes en ekstraordinær generalforsamling på Ellekærskolen, her godkendte man forslag til vedtægter, og man modtog endvidere Henri Pedersens tegning til klubmærke.

Man vedtog at klubben skulle være selvstændig, og man søgte optagelse i J.B.T.U., og senere tilmeldte vi os D.B.T.U. og D.G.I. Skoleinspektør Nels Møller på Ellekærskolen viste stor imødekommenhed, og skaffede os flere møbler, en opslagstavle og adgang til et skab.

Formandsposten bestred Ejner Sarbæk fra starten i 1986 til 1999, Niels Jespersen var formand fra 1999 til 2003, og han blev afløst af John Winckler, som også er formand i dag.

Ud over de nævnte medlemmer, har følgende til og med 2005 deltaget i bestyrelsesarbejdet:

Martin Christiansen, P. H. Hollenbo, Ruth Larsen, Hans Jacobsen, Victor Hauschild, Aase Mosumgaard, Inger Mathiassen, Jørgen M. Andersen, Arne Blom, Elsa Søballe, Anton Sørensen, Elly Arndal, Niels Aage Engedal, John Olsen, Bent Walther, Georg Ø. Laursen og Ib Nielsen.

Det skal bemærkes, at Palle Hinge var revisor fra starten i 1986 til 1997, han blev afløst af Niels Aage Engedal og Knud-Erik Jensen (Nuller).

Medlemmerne har i alle årene, deltaget i mesterskaber på amts- og landsplan, med gode resultater. Vi kan notere os, at i perioden 1986 - 2003, har vi vundet 42 danske mesterskaber i forskellige aldersgrupper.

Klubben har også i årenes løb, udviklet et samarbejde med klubberne i Esbjerg og Odense med gensidige venskabsturneringer. Også Vejle og Horsens har været med i et samarbejde.

 

G.Ø.L. - J.W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Til toppen>